Сергей Шалимов, гармонист-виртуоз

г. Саратов

Гармонист-виртуоз, хранитель народных традиций игры на саратовской гармони.

Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on email